Netherlands

Nederland

Freedom in Christ Ministries Nederland is opgericht door o.a. Jan en Nellie Kits en Noortje Gooskens om de Vrijheid in Christus Discipelschapscursus in het Nederlandse taalgebied beschikbaar te maken. Freedom in Christ Ministries Nederland heeft het verlangen kerken te ondersteunen om gelovigen hun volle potentieel als discipelen van Jezus Christus te bereiken.Het huidige team bestaat uit Jan en Nellie Kits, Noortje Gooskens en Peter en Annemarie Maris.

Als u het verlangen heeft dat de gelovigen in uw kerk/gemeente (meer) vruchtdragende discpelen worden, bezoek dan onze website en neem gerust contact met ons op.

Freedom in Christ Ministries in Nederland: info@ficm.nl of +31(0)318 478620 

Freedom in Christ Ministries the Netherlands is established by Jan and Nellie Kits and Noortje Gooskens among others to enable the availability of the FIC discipleship course for Dutch speaking regions. Freedom in Christ Ministries the Netherlands have the desire to support churches in order that the believers reach their full potential as disciples of Jesus Christ. The current team exists of Jan en Nellie Kits, Noortje Gooskens en Peter en Annemarie Maris.

If you long that believers in your church become (more) fruitful disciples please visit our website and do not hesitate to contact us.

Freedom in Christ Ministries in the Netherlands: info@ficm.nl or +31(0)318 478620